IČ: 03418383 / DIČ: CZ03418383
  • Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín

  • 739 223 830

  • ondrej@ojky.cz